top of page

דירת 125 מ"ר צפון ישן, ת"א
אחת הדרישות המקדימות של בעלי הבית היתה שאתכנן מקומות איחסון פתוחים וויטרינות לספרים ולפרטי האומנות הרבים אשר נרכשו במהלך השנים בארץ ובעולם, זו היתה נק' המוצא ומכאן יצאתי לדרך. פנים הדירה נהרס כולו כולל כל תשתיות החשמל והאינסטלציה. העבודה כללה תכנון אדריכלי מלא ותכניות ביצוע, תכנון כל הנגרות, ליווי בבחירת החומרים ופיקוח על עבודות השיפוץ.

צילום: רועי דורי 

bottom of page