top of page

דירת 110 מ"ר הוד השרון
במקור דירת קבלן סטנדרטית בת 4 חדרים. הלקוחות ביקשו לשפץ את הדירה מן היסוד על מנת להתאים אותה לצורכי המשפחה. פנים הדירה נהרס ברובו ותוכנן מחדש. העבודה כללה תכנון אדריכלי מלא ותכניות ביצוע, תכנון כל הנגרות, ליווי בבחירת החומרים ופיקוח על עבודות השיפוץ. 
 

צילום: רועי דורי 
 

bottom of page