top of page

דירת 60 מ"ר צפון ישן, תל אביב

במקור דירה ישנה משנות השבעים אשר נמצאת באחד הרחובות השקטים בצפון הישן של ת"א. הדירה לא שופצה מעולם מה שהצריך שיפוץ מן היסוד כולל החלפת כל תשתיות החשמל והאינסטלציה. העבודה כללה תכנון אדריכלי מלא כולל תכניות ביצוע, תכנון נגרות, ליווי בבחירת חומרים ופיקוח על עבודות השיפוץ.

צילום: בני שוחט

bottom of page